Atıklar Hakkında

AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj atıklarının kaynaktan ayrıştırma projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onayı alınan Ambalaj Atık Yönetim Planına istinaden yürütülmektedir. İzmit Belediyesinde hanelerden, işyerlerinden, kamu kuruluşlarından ve okullardan yılda ortalama 6.500 ton ambalaj atığı toplanmaktadır.

1 ton kağıdın geri dönüşüm ile 177 kg sera gazı emisyonu, 4100 kwh enerji, % 40 enerji tasarrufu, 17 adet ağacın kurtarılması sağlanır.

CAM ATIKLARI

Ambalaj atık yönetimine istinaden sınırlarımız dahilinde 142 adet cam kumbarasından atıklar düzenli olarak toplanmaktadır. Yılda ortalama 2.100 ton cam atığı toplanmıştır.

Camın geri dönüşüm ile enerjide yaklaşık %25, baca gazlarında %20, atık oranlarında %80, üretim esnasında yaklaşık su tüketiminde yaklaşık %50 oranında azalma sağlanmaktadır. 1 ton atık camın geri kazanımı ile yaklaşık 40 litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR

Sınırlarımız içerisinde bulunan bitkisel atık yağ çıkaran lokanta, yemekhane, otel vb. işletmelerin atık yağlarını dökmeyip lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla sözleşme yapmaları konusunda denetimler yapılmaktadır. Okul, site, muhtarlık vb. yerlerde bulunan atık yağ bidonları düzenli olarak alınmakta ayrıca belediyemizi arayan vatandaşımızın da evinden atık yağlar alınmaktadır. Yılda ortalama 7.000 kg bitkisel atık yağ toplanmaktadır.

Kullanılmış bitkisel atık yağlar atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Bir litre atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmekte ve yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmakta, lavabolara dökülen atık yağlar iletim sistemlerinde birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır.

İlçemiz genelinde işletme denetimleri gerçekleştirilmekte ve oluşan bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları yürütülmektedir. Belediyemiz, ruhsat aşamasında olan işletmelere ise bitkisel atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmeleri için lisanslı firmalar ile sözleşme yapmalarını sağlamaktadır.

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği sınırlarımız dahilinde kamu kuruluşları, okullar ve muhtarlıklara pil kutuları dağıtılmış olup belirli periyotlarla toplanmaktadır. Yıllık ortalama 6.500 kg atık pil toplanmaktadır

İlçemizdeki atık pil toplama ünitelerinde biriktirilen kullanım ömrünü tamamlamış atık piller Yönetmelik kapsamında Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından türlerine göre ayrıştırılmaktadır.

Piller civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir.En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.

Bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir.

ELEKTRONİK ATIKLAR

Bölgemizdeki hane, okul, kamu kurumları ve işyerlerinden çıkarılan elektronik atıklar toplanmakta ve lisanslı tesislere teslim edilerek geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Bu sayede çöp diye attığımız içinde tehlikeli metallerin de (civa, kadmiyum vb.) bulunduğu e-atıklar hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmaktadır. Yıllık ortalama 23 ton elektronik atık toplanmaktadır. Elektronik atıkların içerisinde bulunan 1 gram kurşun 20.000 litre suyu kullanılmaz hale getirmektedir. Elektronik atıklar yaklaşık olarak % 60 oranında demir ve demir dışı metallerden, %5’i alev geciktirici olmak üzere %20 oranında plastik ve %20 oranında da cam, ahşap, seramik ve diğer malzemelerden oluşmaktadır. Dünyada yıllık oluşan elektronik atıkların içerdiği altın miktarı toplam 300 ton kadardır. Bu da madenlerde üretilen altının yaklaşık %11 ine denk gelmektedir.

Dünyada atıkların %5ini elektronik atıklar oluşturmaktadır. Buna rağmen topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin .%70 ine e atıklar sebep olmaktadır

TEKSTİL ATIKLARI

Çevre kirliliği oluşturan ve çöp alanlarının hızla dolmasını sağlayan tekstil atıkları sınırlarımız dahilinde düzenli olarak toplanmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımız eski giysi, ayakkabı ve her türlü tekstil atıklarını atabilmektedir. Yıllık ortalama 200 ton tekstil atığı toplanmaktadır.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER

Kullanım ömrünü tamamlayarak atık haline gelen ve çöp depolama alanları için büyük sorun oluşturan atık lastikler lisanslı firmalar tarafından toplanarak sanayide hammadde olarak veya enerji temininde kullanılmaktadır. Bu sayede hem ekonomimize katkı sağlanmakta hem de çevre ve insan sağlığı korunmaktadır. Bölgemizdeki lastik üreten işyerleri düzenli olarak denetlenmekte ve lastiklerin lisanslı taşıyıcılara verilmesi sağlanmaktadır.

Lastiklerin yanmasıyla atmosfere tonlarca zararlı bileşikler yayılmaktadır. Siyah bir bulut gibi atmosfere yayılan bu maddeler içinde; karbon siyahı, yağlar, kükürt oksitleri, karbon oksitleri, uçucu partiküller gibi metaller bulunabilmektedir. Yangınlar ile atmosfere yayılan bu kirleticiler yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine sebep olarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca uzun süre tutulan ömrünü tamamlamış lastikler sivrisinek ile haşere oluşumuna sebebiyet vermektedir.

İŞYERİ DENETİMİ

Yönetiminden sorumlu olduğumuz atıklar ile ilgili işyeri denetimleri gerçekleştirmektedir.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metnini inceleyebilirsiniz.